+31 (0)85 - 273 84 86 info@camerabeveiliging.nl

Schadefonds subsidie

Subsidieregeling overvallen

Wanneer uw bedrijf, winkelfiliaal of woning is overvallen kunt u een subsidie aanvragen. Deze schadefonds subsidie is maximaal €1.000,-. Dit kunt u uitgeven aan preventieve maatregelen tegen nieuwe bedrijfs- of woningovervallen. Deze subsidie wordt verstrekt vanuit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds subsidieert namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Kom ik in aanmerking voor een subsidie, de voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan uw bedrijf, winkelfiliaal of woning moet voldoen om in aanraking te komen met de subsidieregeling bij overvallen. Hieronder de zes verschillende voorwaarden (u moet aan al deze voorwaarden voldoen); 

 1. Uw bedrijf, winkelfiliaal of woning is in de periode van 01-01-2016 tot en met 31-12-2021 overvallen.
 2. Er is een aangifte gedaan van de overval.
 3. U heeft een kopie van uw aangifte om dit aan te kunnen tonen.
 4. Na het plaatsvinden van de overval heeft u preventieve maatregelen getroffen om nieuwe overvallen (hopelijk) te voorkomen.
 5. U kunt deze preventieve maatregelen aantonen met een (kopie van het) factuur.
 6. Uw aanvraag voor de subsidieregeling bij overvallen moet vóór 01-07-2022 zijn ingediend.

Moet er tijdens de overval geweld zijn gebruikt?

De subsidieregeling bij overvallen geldt enkel wanneer er geweld is gebruikt bij de overval of als er met geweld is gedreigd. Denk hierbij aan het dreigen met voorwerpen zoals een vuurwapen of een mes. Er kan dus geen aanvraag voor de subsidieregeling bij overvallen worden ingediend wanneer er geen geweld is gebruikt en wanneer er niet is gedreigd met geweld.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

De subsidieregeling bij overvallen kan online of via de post worden ingediend. Dit kan door het invullen van het formulier; ‘Aanvraag subsidie na overval’. Het formulier kan hier worden gedownload en/of worden ingevuld

Schadefonds subsidie

Preventieve maatregelen voor schadefonds subsidie

Er kunnen verschillende preventieve maatregelen worden getroffen tegen een nieuwe overval. Hieronder zijn verschillende preventieve maatregelen opgesomd welke kunnen worden getroffen voor woningen en bedrijven.

Voorbeelden preventieve maatregelen voor woningen;

 • Het installeren van goede buitenverlichting
 • Het plaatsen van kierstandhouders en/of deurspion
 • Het aanvragen van het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ (hang- en sluitwerk)

Voorbeelden preventieve maatregelen voor bedrijven;

 • Het installeren van cameratoezicht
 • Het laten uitvoeren van een veiligheidsscan
 • Het organiseren van overvaltraining voor het personeel
 • Het installeren van overvalknoppen
 • Het plaatsen van een kluis

Waar is deze subsidieregeling overvallen voor bedoeld?

De minister van Justitie en Veiligheid wil u met deze regeling helpen de kans op een nieuwe overval te verkleinen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat personen of bedrijven welke zijn overvallen een grotere kans hebben op een nieuwe overval, mits ze geen (aanvullende) preventieve maatregelen hebben genomen.

‘Voor meer informatie over de subsidieregeling bij overvallen kunt u naar deze website gaan. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies en wij kunnen kijken welke oplossing het beste bij u past.’

WhatsApp WhatsApp voor meer info