Thermische beveiligingscamera’s

Verplichting rookmelders per 1 juli 2022

In elk huis in Nederland moet per 1 juli 2022 op iedere verdieping een rookmelder hangen. Die verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar minister Knops wil dat die regelgeving ook voor bestaande bouw gaat gelden. Hij geeft hiermee gehoor aan het advies van onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland verplicht te stellen. Aangezien bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan een maatregel als deze mensenlevens redden. Jaarlijks 13 levens, om precies te zijn. Lees hier meer over de verplichting van de rookmelders.

Thermische camera’s

Thermische camera’s kunnen worden ingezet in plaats van het gebruik van rookmelders. Er is een mogelijkheid die een beveiligingscamera wel kan tonen maar het menselijk oog niet. Je kunt dus vast stellen dat thermische straling onzichtbaar is voor het oog. Het licht wat wij kunnen zien bestaat uit een deel van signalen en golven die door de materie bewegen. Er bestaat een spectrum van kleuren en straling met onzichtbare golftype en lengtes. Een voorwerp die een temperatuur heeft boven de 0 graden straalt een hoeveelheid straling uit die te detecteren is met een beveiligingscamera. Als de temperatuur van het voorwerp toeneemt dan zal het voorwerp meer straling gaan uitzenden.

De beveiligingscamera heeft over het algemeen meerdere objecten in beeld. Deze vormen de verschillende warmtezones binnen het camera beveiliging concept. De beelden van deze onzichtbare straling en de warmte wordt dus in kaart gebracht. We kunnen hierdoor met camera beveiliging  een nieuwe dimensie toevoegen

De voordelen van thermische beveiligingscamera’s

Performance ongekend met verschillende omgevingsfactoren. De camerabeelden van de thermische beveiligingscamera’s worden niet hoofdzakelijk bepaald door een lichtbron in de buurt. Of er nu geen licht is of een minimale lichtbron beschikbaar, zal dit niet van invloed zijn op de beveiligingscamera’s. Het camera beveiliging systeem zal in alle gevallen noodzakelijke in formatie kunnen weergeven. Smog, regen, sneeuw en mist gaan geen invloed hebben. Dit zijn omstandigheden die het normale camera beveiliging beeld een vertroebeld beeld kunnen geven.

Deze problemen zullen allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen. De thermische beveiliging camera’s zijn een extra toegevoegde waarde op bestaand camera beveiliging plan.

Camera beveiliging analyse 

Thermische beelden hebben een veel groter voordeel voor de beeld analyse welke uit de camera beelden naar voren komen hebben, ze hebben veel duidelijkere lijnen en contouren. Op zeer grote afstand kun je dus perfect personen waarnemen. Een toegekende geautoriseerde gebruiker van het camera beveiliging systeem kan voorwaarden instellen in de geleverde software. Denk hierbij aan lijn oversteken, inbraak detectie, of een bepaald gebied verlaten.

Lijn detectie

Thermische beveiligingscamera’s in plaats van rookmelders

Deze thermische beveiligingscamera’s kunnen worden ingezet in plaats van rookmelders. Deze camera’s detecteren namelijk temperaturen en kunnen dus gevaar voorkomen voordat het al gebeurd is. Wanneer een apparaat in de keuken warmer wordt dan gebruikelijk zal een melding worden gemaakt. Hierdoor kan brand worden voorkomen. In tegenstelling tot rookmelders, dan is er al gevaar en brand, dit is enkel een waarschuwing dat het gevaar er al is. Hieronder is een foto te zien, hier wordt een apparaat gedetecteerd omdat deze te heet wordt. Dit zie je in vergelijking met een normale beveiligingscamera.

thermische beveiligingscamera

voor meer informatie over de thermische beveiligingscamera’s kunt u contact met ons opnemen, wij geven u een passend advies.

Vorige

Volgende

WhatsApp WhatsApp voor meer info